Voorjaarsbijeenkomst Maritieme Archeologie

Op 24 mei aanstaande zal de Voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis plaatsvinden op de Bataviawerf in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Lelystad. Het lezingenprogramma zal draaien om het thema maritieme archeologie. Voor informatie over programma en aanmelding, zie http://zeegeschiedenis.nl/agenda/voorjaarsbijeenkomst_maritieme_archeologie.

Sonttolregisters online zoekt vrijwilligers

Sonttolregisters online  (STRO) betreft de realisatie van een voor iedereen gratis online raadpleegbare elektronische databank met de gegevens uit de Sonttolregisters: www.soundtoll.nl. Het is een project van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar te Leeuwarden.

Uitnodiging Nationale Kick-off 'Europeana 1914-1918. Herdenking 100 jaar Eerste Wereldoorlog in Nederland'

Europeana is een site waarop gedigitaliseerde collecties van Europese culturele en wetenschappelijke instellingen te vinden zijn. Nu willen zij burgers en instellingen oproepen om materiaal over de Eerste Wereldoorlog te digitaliseren op Europeana.eu.  Op 12 maart zal er ook een kick-off zijn in Den Haag.
 
Zie de pdf voor meer informatie.

Oratie Joost Schokkenbroek

Onze voorzitter Joost Schokkenbroek hield bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Maritiem erfgoed en Maritieme geschiedenis aan de VU, op 5 september 2013, een oratie getiteld Een zee aan mogelijkheden. Niet-schriftelijke bronnen en maritieme geschiedenis.
Graag delen we deze inspirerende tekst met u (pdf).

Twee brainstormdagen over de toekomst van historisch onderzoek in Nederland

Hoe gaat Clio in de toekomst om met digitale tools? Bieden computertechnieken echt ongehoord nieuwe hoeveelheden onderzoeksgegevens en onderzoeksmethoden of zijn historici op de traditionele manier nog voldoende met inventaris, notitieblok, potlood en vergrootglas toegerust? Op dinsdag 14 en woensdag 15 januari 2014 stonden deze vragen centraal op een congres in het Huygens ING instituut in Den Haag. De manier waarop het allemaal aan de orde werd gesteld, was volgens die van een THAT Camp, een afkorting voor een bijeenkomst over The Humanities And Technology.

Vrouw Maria onderwaterarcheologie-project zoekt verder

Onderwaterarcheologe en onderzoeker Riikka Alvik uit Finland is al enige jaren bezig met het wrak van het schip de Vrouw Maria. Dit Hollandse schip de Vrouw Maria strandde in 1771 onder schipper Reinoud Lourens uit Amsterdam op de rotsen bij de Alland eilanden.

Transcripties High Court of Admiralty 1650-1669

Het MarineLives project is opgezet door vrijwilligers in Engeland in 2012 met als doel het transcriberen van High Court of Admiralty bestanden uit de National Archives in Kew Gardens/London.

Havens in Holland

Het nieuwste nummer van Holland Historisch Tijdschrift is een themanummer over de geschiedenis van de Havens in Holland.

Is een collectie het anker van een museum?

Is een collectie het anker van een museum? En wanneer spreek je van een verzameling van wereldformaat? Over deze en andere vraagstukken wordt gedebateerd tijdens de lezingavond in het Maritiem Museum Rotterdam op donderdag 12 december om 20.00 uur.

Tentoonstelling: de Oranjes en de Mariniers

In het Mariniersmuseum is tot en met 11 mei 2014 de Fototentoonstelling 'De Oranjes en de Mariniers' te bezoeken, over 100 jaar gefotografeerde verbondenheid tussen de Oranjes en de Mariniers. Tevens worden enkele lezingen over het koningshuis georganiseerd. Lees verder voor meer informatie.

Pagina's

Abonneer op Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis RSS